Yêu thương – hạt giống nguyên sơ

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 5: “Yêu thương – hạt giống nguyên sơ”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/kr671EsfVpE

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre