Ý nghĩa logo “Thiền Tâm”

人 (Nhân) là người, nhân trong nhân nghĩa, nhân tâm, nhân cách.
Chữ “人” làm tâm, lan tỏa ra ba cánh sen tượng trưng cho “Ba trụ thiền”,
kết bông trên đế hoa tạo nên hình thế người đang thiền. Phong cách
tạo hình kiểu nét bút thư pháp phương Đông.
Màu vàng của tâm sáng, sự thanh khiết, đại diện cho con người.
Màu nâu của đất, gỗ, sự chân thật, mộc mạc, đại diện cho tự nhiên.

trở lại trang trước