Lớp thiền định

Thiền định khoa học: Hội viên rèn luyện sự tập trung trong một trạng thức không bó buộc, không căng thẳng, không áp lực.

Các lớp thiền định với những phương pháp kết hợp khác nhau: sử dụng ngôn ngữ cơ thể (yoga asanas), sự điều hòa hơi thở (pranayamas), sự thư giãn thả lỏng (savasana), sự thiền định tập trung (mindfulness meditation), sử dụng âm thanh chữa lành (healing music), sử dụng nhạc cụ chakra (chakra healing drums), luyện tập không dùng thị giác (blind yoga).

Tất cả đều nhằm mục đích đem lại:

  • Sự tự chữa lành (những tổn thương tâm trí).
  • Sự quân bình ( điều hòa hơi thở).
  • Sự tĩnh tại ( cơ thể cân bằng).
  • Sự tập trung (sức mạnh nội tại).
  • Sư thư giãn (thả lỏng tích cực).
  • Sự nhận thức (buông và chấp).
  • Sự bình an ( Phúc lạc tại tâm).

Thời lượng: 60 phút

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh

trở lại trang trước