Lớp hướng dẫn ban đầu

Đây là lớp học cho hội viên mới bắt đầu, hoặc ngay cả với những hội viên tham gia lâu dài và muốn có thêm những kiến thức cơ bản, sự sửa chữa động tác sai cơ bản, những kiến thức thiền định cơ bản, cũng là nơi mà hội viên được phép đặt câu hỏi chung trực tiếp với người hướng dẫn.

Thời lượng: 60 phút

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh

trở lại trang trước