Yêu thương – hạt giống nguyên sơ

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 5: “Yêu thương – hạt giống nguyên sơ”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/kr671EsfVpE

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Rèn luyện Tâm minh triết

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 4: “Rèn luyện Tâm minh triết”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/yzB3rK5g8hg

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Hạt giống Yêu thương hay Phán xét

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 3: “Hạt giống Yêu thương hay Phán xét”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/b9ARllar41M

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Kiểm soát cơn giận dữ – khởi nguồn của nghiệp bất thiện

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 2: “Kiểm soát cơn giận dữ – khởi nguồn của nghiệp bất thiện”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/15Fc8RgFVZQ

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Tâm trí – Người bạn bên trong

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề đầu tiên: “Tâm trí- Người bạn bên trong”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/72s1Xi6mhfE

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre