Blog

Rèn luyện Tâm minh triết

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 4: “Rèn luyện Tâm minh triết”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/yzB3rK5g8hg

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Yoga cơ bản bài số 2 – by DURGA PHUONG (khớp háng, đùi trong, tập với bé yêu)

Yoga cơ bản – Playlist 10 videos với dung lượng mỗi video dài 30 phút, nội dung: thực hành các động tác Yoga cơ bản nhưng vẫn theo một dòng chảy xuyên suốt tạo sự liền mạch và kết nối giữa cơ thể- tâm trí và khoảnh khắc hiện tại thông qua hơi thở và sự tập trung tâm trí. Yoga không chỉ dừng lại ở các động tác (asana) mà cao hơn: hướng đến sự Thiền định ngay trong sự giữ tư thế, duy trì hơi thở, quan sát hơi thở và quan sát dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể, sự bình ổn và sự có kiểm soát. Bố cục bài tập gồm 2 phần chính phụ:

• 30 phút (chính): hướng dẫn bài tập yoga cơ bản như một dòng chảy cân bằng tâm- thân.

• Yoga Tips (phụ chú) nằm ở cuối bài, những điểm cần lưu ý trong bài tập, những lựa chọn khác (khó- dễ) cho một vài tư thế có trong bài, những lỗi sai thường gặp.

– Thực hiện bởi: Durga Phuong (nội dung- thực hành).

YouTube Link: https://youtu.be/OVsmKsDrqDQ

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Hạt giống Yêu thương hay Phán xét

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 3: “Hạt giống Yêu thương hay Phán xét”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/b9ARllar41M

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Yoga cơ bản bài số 1 – by DURGA PHUONG

Yoga cơ bản – Playlist 10 videos với dung lượng mỗi video dài 30 phút, nội dung: thực hành các động tác Yoga cơ bản nhưng vẫn theo một dòng chảy xuyên suốt tạo sự liền mạch và kết nối giữa cơ thể- tâm trí và khoảnh khắc hiện tại thông qua hơi thở và sự tập trung tâm trí.

Yoga không chỉ dừng lại ở các động tác (asana) mà cao hơn: hướng đến sự Thiền định ngay trong sự giữ tư thế, duy trì hơi thở, quan sát hơi thở và quan sát dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể, sự bình ổn và sự có kiểm soát.

Bố cục bài tập gồm 2 phần chính phụ:

• 30 phút (chính): hướng dẫn bài tập yoga cơ bản như một dòng chảy cân bằng tâm- thân.

• Yoga Tips (phụ chú) nằm ở cuối bài, những điểm cần lưu ý trong bài tập, những lựa chọn khác (khó- dễ) cho một vài tư thế có trong bài, những lỗi sai thường gặp.

– Thực hiện bởi: Durga Phuong (nội dung- thực hành).

YouTube Link: https://youtu.be/D3weQV7h5TI

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Kiểm soát cơn giận dữ – khởi nguồn của nghiệp bất thiện

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề số 2: “Kiểm soát cơn giận dữ – khởi nguồn của nghiệp bất thiện”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/15Fc8RgFVZQ

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre

Tâm trí – Người bạn bên trong

“Thiền Tâm – Hành trình trở về” – Audio book gồm hơn 30 chủ đề về các khía cạnh của tâm trí, sự rèn luyện tâm minh triết, các xung đột và cách khắc phục cơn nóng giận… cùng nhiều chủ đề khác, như một sự chia sẻ tâm linh của tác giả về hành trình trở lại bản thể Yêu thương ban đầu vốn là hạt giống nguyên sơ nhất.

Trên đây là chủ đề đầu tiên: “Tâm trí- Người bạn bên trong”.

Tác giả: Durga Phương

Người đọc: Durga Phương

YouTube Link: https://youtu.be/72s1Xi6mhfE

Written and narrated by Durga Phuong

Ⓒ Copyright 2020 Thien Tam – Yoga and Meditation Centre